BIỆT THỰ MÁI NHẬT 3 TẦNG ẤN TƯỢNG TẠI TÂN PHONG - BIÊN HÒA

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai