HỖ TRỢ PHÁP LÝ

1. KHÁI QUÁT PHÁP LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Pháp lý dự án có thể được hiểu là những hồ sơ, giấy tờ mà một dự án cần phải có.Những loại hồ sơ giấy tờ này cần tuân thủ đúng quy định luật Việt Nam và được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chẳng hạn như những hồ sơ pháp lý xây dựng: Giấy phép xây dựng của nhà thầu thi công, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cấp có thẩm quyền, quyền sở hữu đất của chủ đầu tư dự án xây dựng,... Các thủ tục pháp lý này sẽ luôn gắn liền với dự án trong suốt quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG GỒM NHỮNG GÌ?

Một dự án xây dựng có tính pháp lý là dự án có đầy đủ hồ sơ thủ tục và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng, không vướng bất kỳ hành lang pháp lý nào liên quan.

Hồ sơ dự án: ...............................
STT
Nội dung
Số lượng
Ghi chú
A   Phần cấp phép: 
1
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
1 bản
(Photo Công chứng)
2
Hồ sơ kỹ thuật thửa thửa đất
1 bản
Trích lục thửa đất - (Photo Công chứng)
3   Bản vẽ xin phép xây dựng 2 bộ
4   Đơn đề nghị cấp phép 1 tờ
5
Đơn đề nghị cấp phép có thời hạn, có xác nhận từ địa phương 
1 tờ
(Nếu xin phép tạm trong đất quy hoạch) 
6   Đơn cam kết liền kề 1 tờ
7
Đơn cam kết tháo dỡ
1 tờ
(Nếu có nhà trên đất dự định xin phép xây dựng)
8
Đơn cam kết tháo dỡ không yêu cầu bồi thường có chứng thực ở địa phương
1 tờ
(Nếu xin phép tạm trong đất quy hoạch)
9
Giấy chấp thuận cho xây dựng của ngân hàng
1 tờ
(Nếu đất thế chấp ngân hàng)
B   Thông báo khởi công:   (Nộp hồ sơ tại địa phương) 
10
  Bản vẽ cấp phép đã được phê duyệt
1 bản
  (Photo Công chứng)
11
  Giấy phép xây dựng
1 bản
  (Photo)
12   Đơn thông báo khởi công 1 tờ
13
  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
1 bản
  (Photo Công chứng)
C   Thủ tục nghiệm thu:
14
  Bản vẽ Hiện trạng
2 bản
  (Có Mộc Công ty)
15
  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
1 bản
  (Photo Công chứng)
16
  Hồ sơ kỹ thuật thửa thửa đất
1 bản
  Trích lục thửa đất - (Photo Công chứng)
17
  Đơn đề nghị kiểm tra công trình theo giấy phép xây dựng
1 tờ