OFB01: TRỤ SỞ LÀM VIỆC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Đơn vị thiết kế: Công Ty CP Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm: Lô C5, Khu Hành Chính Tập Trung, Cửa Ngõ Đông Bắc, Phường 5, Phường 6, Thành Phố Cà Mau.

Chủ đầu tư: Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Cà Mau