CC07: VIỆN KIỂM SÁT CẨM MỸ

CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY CP THIẾT KẾ-XÂY DỰNG CHÍNH NAM