TIN ĐÀO TẠO | CHIA SẺ GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM KATAPRO

Sáng ngày 22/4/2024, tại Phòng Thành công (Phòng Đào tạo) Công ty Chính Nam đã diễn ra buổi đào tạo về hướng dẫn sử dụng cở bản về phần mềm Katapro do Phòng Kết cấu (Khối Thiết kế) tổ chức, với sự tham gia của các kỹ sư giám sát của Khối Thi công.

Buổi đào tạo nhằm cập nhật kiến thức về phần mềm công nghệ mới, hướng dẫn thao tác cài đặt, sử dụng, nâng cao thêm kỹ năng chuyên môn. Trong buổi đào tạo, các kỹ sư của hai khối cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung triển khai bản vẽ và kỹ thuật thi công, kiểm tra trên phần mềm mới.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

File PDF đào tạo đã được update trên Onedrive Công ty: TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Trung tâm Truyền thông | Chính Nam TV