SCH01: THIẾT KẾ TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC (WASS)

Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Các phương án đề xuất thiết kế trường Tây Úc đem đến một môi trường học tập thật sự chất lượng, hiện đại và năng động cho tất cả học sinh.

Xem thêm những mẫu công trình khác của Chính Nam: Tại đây