Khối Thi Công Chính Nam Tổ Chức Lễ Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm 2024

Ngày 06/7/2024, Khối Thi công Chính Nam đã tổ chức Lễ sơ kết khối thi công 6 tháng đầu năm tại trụ sở chính. Buổi lễ có sự tham gia của Ban Lãnh đạo, các anh kỹ sư giám sát và đội trưởng ngoài công trình, cùng với các cán bộ nhân viên của khối thi công. Mục đích của buổi lễ là tổng kết tình hình hoạt động làm việc tại các công trình trong nửa đầu năm 2024, phổ biến về an toàn lao động, và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tổ đội thi công.

Trong phần tổng kết, Ban Lãnh đạo đã trình bày về những thành tựu đạt được trong 6 tháng đầu năm, bao gồm tiến độ hoàn thành các công trình, chất lượng công việc, và sự tuân thủ quy định về an toàn lao động. Những khó khăn và thách thức trong quá trình thi công cũng được nêu rõ, cùng với các biện pháp khắc phục và cải thiện. Đặc biệt, buổi lễ còn có phần trao thưởng cho những tổ đội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc. Những đơn vị này đã vượt qua khó khăn, hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Khối Thi công Chính Nam.

Ngoài ra, Ban Lãnh đạo cũng đã phổ biến kế hoạch làm việc trong những tháng còn lại của năm 2024. Những mục tiêu và phương hướng cụ thể đã được đề ra, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả và an toàn lao động.

Buổi lễ sơ kết khối thi công 6 tháng đầu năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo động lực và tinh thần hăng hái cho toàn thể cán bộ nhân viên của Khối Thi công Chính Nam tiếp tục phấn đấu trong những tháng cuối năm.

Một số hình ảnh được ghi lại:

Theo Trung tâm Truyền thông | Chính Nam TV