VIL24: BIỆT THỰ VƯỜN AN YÊN PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

Đơn vị thiết kế & thi công: Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: Biên Hòa - Đồng Nai