VIL21: Đ'VILLA BIỆT THỰ PHỐ 2 MẶT TIỀN SANG TRỌNG

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai