sự kiện nổi bật
4. HỒ SƠ THIẾT KẾ
SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
Hồ sơ cứng đóng thành tập, khổ A3, bìa kính, phối cảnh 3D màu Số lượng:
02 bộ A3
Trường hợp Chính Nam là đơn vị thi công: Công ty lưu lại 01 bộ gốc có chữ ký chủ đầu tư để lưu hành nội bộ
Gửi email, zalo file PDF   
Khách hàng ký biên bản giao nhận để Chính Nam lưu trữ hồ sơ
 


Thành phần hồ sơ


Gói tiêu chuẩn


Gói cao cấp


Gói Luxury


Phần bản vẽ Kiến trúc

 • Phối cảnh 3D ngoại thất

🗹

🗹

🗹

 • Phối cảnh 3D tổng thể nội thất các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Bản vẽ cấp phép xây dựng

🗹

🗹

🗹

 • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công (các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết phức tạp)

🗹

🗹

🗹

 • Bản vẽ 3D nội thất chi tiết các không gian

🗷

🗹

🗹

 • Bản vẽ triển khai chi tiết kỹ thuật thi công nội thất

🗷

🗹

🗹

 • Bản vẽ 3D cổng

🗹

🗹

🗹

 • Bản vẽ 3D và triển khai sân vườn tiểu cảnh

🗷

🗹

🗹

 • Bộ video trình chiếu phối cảnh thiết kế (gửi email)

🗷

🗷

🗹

Phần bản vẽ Kết Cấu

 • Mặt bằng móng, cột, đà kiềng

🗹

🗹

🗹

 • Mặt bằng dầm sàn các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Chi tiết móng,cột

🗹

🗹

🗹

 • Chi tiết cấu tạo khác

🗹

🗹

🗹

Phần bản vẽ thiết kế kỹ thuật điện, nước (MEP) & điều hòa không khí

 • Hệ thống chiếu sáng các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống điện, cấp điện các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống điện nhẹ (Internet, truyền hình, camera…)

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống chống sét 

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống cấp, thoát nước các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống điều hòa không khí các tầng

🗹

🗹

🗹

 • Hệ thống điện thông minh

🗷

🗹

🗹

 • Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.

🗷

🗹

🗹

 • Hệ thống chiếu sáng cảnh quan, sân vườn, sân thể thao, tượng đài…

🗷

🗹

🗹

* Ghi chú:

Quyền lợi được nhận

Quyền lợi không được nhận

Dự án đã thi công
cảm nhận
Xem tất cả