sự kiện nổi bật
3. QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ

* Những hạng mục xây nhà phần thô phải có bao gồm:

- Thi công móng;

- Đà kiềng, dầm móng;

- Thi công cột;

- Thi công bê tông dầm sàn các tầng;

- Xây và tô trát tường toàn bộ ngôi nhà

- Thi công phần mái.

* Tiến độ thi công phần thô

a. Công trình nhà phố 2 -> 3 tầng: tiến độ thi công tầm 1 đến 2 tháng

10 -> 15 ngày

Móng, đá kiềng

Cột -> dầm sàn các tầng

7 -> 10 ngày/ 1 tầng

từ 5 -> 7 ngày/ 1 tầng

Công tác xây tường

b. Công trình biệt thự quy mô 150 -> 200 m2/ tầng: tiến độ trung bình từ 3 -> 4 tháng

15->20 ngày

Móng, dầm móng

Cột -> dầm sàn các tầng

12 -> 14 ngày/ 1 tầng

từ 10 -> 12 ngày/ 1 tầng

Công tác xây tường

Dự án đã thi công
cảm nhận
Xem tất cả