sự kiện nổi bật
4. HỒ SƠ THIẾT KẾ
SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
Hồ sơ cứng đóng thành tập, khổ A3, bìa kính, phối cảnh 3D màu Số lượng:
02 bộ A3
Trường hợp Chính Nam là đơn vị thi công: Công ty lưu lại 01 bộ gốc có chữ ký chủ đầu tư để lưu hành nội bộ
Gửi email, zalo file PDF   
Khách hàng ký biên bản giao nhận để Chính Nam lưu trữ hồ sơ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GÓI TIÊU CHUẨN GÓI CAO CẤP
PHẦN BẢN VẼ KIẾN TRÚC
Phối cảnh 3D ngoại thất
Phối cảnh 3D tổng thể nội thất các tầng
Bản vẽ cấp phép xây dựng
...
PHẦN BẢN VẼ KIẾN TRÚC
....

* Ghi chú:

Quyền lợi được nhận

Quyền lợi không được nhận

Dự án đã thi công
cảm nhận
Xem tất cả